kd construction

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka KD CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bonarka 21/A48, 30-415 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000946223, posiadająca numer NIP: 6793230694, REGON: 520981426, zwana „Administratorem”.

JAK MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W sprawach związanych z danymi osobowymi jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresem: ul. Bonarka 21/A48, 30-415 Kraków.Możecie do nas również napisaćmaila na adres:
rodo@kd-construction.eu

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane, w zależności od łączącej nas relacji, są przetwarzane w jednym lub kilku z następujących celów:

 1. realizacji zawartych z państwem umów, w tym odpowiadania na otrzymane od Państwa zapytania,
 2. prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
 3. marketingu bezpośredniego naszych usług.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH?

Akty prawne dotyczące danych osobowych regulują podstawy przetwarzania danych osobowych. Wśród nich oprócz zgody jako przesłanka przetwarzania danych wskazana jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zobowiązań gwarancyjnych oraz marketingu bezpośredniego.

Państwa dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:

 1. realizacji zawartych z państwem umów, w tym odpowiadania na otrzymane od Państwa zapytania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. prowadzenia procesów rekrutacyjnych – art. 22(1) §1 kodeksu pracy,
 3. marketingu bezpośredniego naszych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym wypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promocja usług Administratora.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów:
na adres: ul. Bonarka 21/A48, 30-415 Kraków lub za pośrednictwem maila:
rodo@kd-construction.eu

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będą przetwarzane co do zasady przez czas realizowania umów, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
W każdej chwili macie Państwo prawo do:

 1. żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Na potrzeby realizacji świadczonych Wam usług i w związku z organizacją naszej pracy Państwa dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podwykonawcą, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe.

COOKIES
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. Na te potrzeby nasza strona zbiera informacje o przeglądanych produktach. W ramach powyższych działań nie są przesyłane dane identyfikacyjne bezpośrednio klienta jak imię czy nazwisko.

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator ma swoje konta w mediach społecznościowych (Facebook i LinkedIn). Jeśli śledzicie nas już na tych mediach to Państwa dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prowadzenia danych profili, w tym na potrzeby informowania Państwa o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu usług Administratora.